Wypłata świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”, w przypadku gminy Rozogi, niestety nie przekłada się na wzrost urodzeń.

Mimo 500+ rodzi się mniej dzieci
W całym kraju ze świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” korzysta ok. 6,8 mln osób

W październiku świadczenie przysługiwało 948 dzieciom, w tym 182, które otrzymały wsparcie w związku z nowelizacją ustawy z 1 lipca br. Na jej mocy zostało ono rozszerzone na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Gdyby przyjąć stare zasady, „500+” otrzymałoby 766 dzieci, to o 14 mniej niż rok temu. Wynika z tego, że projekt, który miał się m. in. przyczynić do wzrostu dzietności na razie nie odnosi pożądanego skutku.

W całym kraju ze świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” korzysta ok. 6,8 mln osób.

(pul)